საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 150 2   7 106
საქართველოს პროკურატურა 0 124   3 16 63
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 106 1 7 8 47
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 86     9 62
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 80     9 53
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 79     9 45
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 79   2 11 50
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 76       63
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 61     6 43
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 56     3 42
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 52   1 13 31
დმანისის გამგეობა 0 52       49
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 52   1 8 33
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 35
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 51   2 10 32
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 50   2 4 26
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 46     8 18
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 45     6 27
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 44     5 17
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 42   1 7 25
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
ადიგენის გამგეობა 0 37     2 27
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
ქარელის გამგეობა 0        
გორის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
კასპის გამგეობა 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
თელავის გამგეობა 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს გამგეობა 0        
ქედის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
წალკის გამგეობა 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
დაცვის პოლიცია 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
იუსტიციის სახლი 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
კასპის საკრებულო 0        
ვანის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ონის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
სენაკის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
ონის საკრებულო 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
მესტიის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი