სიახლეები

  02 Dec 2015

საარჩევნო სისტემების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Dec 2015

საჯარო სამსახურის ბიუროდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  06 Oct 2015

2015 წელს სამინისტროების მიერ შესყიდული საკონსულტაციო მომსახურებები

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Sep 2015

2015 წელს (იანვარი-ივლისი) სამინისტროებიდან განთავისუფლებული თანამშრომლები

მეტის ნახვა

IDFI