სიახლეები

  28 Jul 2015

2014 წელს სამინისტროების მიერ შესყიდული ავტომობილები

მეტის ნახვა

IDFI
  23 Jul 2015

2014 წელს სამინისტროების მიერ „როუმინგულ“ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

მეტის ნახვა

IDFI
  21 Jul 2015

2014 წელს სამინისტროების თანამდებობის პირებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Jul 2015

2014 წელს სამინისტროების მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები

მეტის ნახვა

IDFI
  09 Jul 2015

სუიციდის სტატისტიკა საქართველოში 2008-2015

მეტის ნახვა

IDFI
  06 Apr 2015

ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ გამართული მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორებთან

მეტის ნახვა

IDFI
  17 Feb 2015

საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  17 Feb 2015

სასაზღვრო პოლიციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  17 Feb 2015

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  17 Feb 2015

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოდან მირებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI