სიახლეები

  17 Feb 2015

​ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  13 Feb 2015

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  12 Feb 2015

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2014

მეტის ნახვა

IDFI
  11 Feb 2015

საქართველოს ეროვნულ ბანკიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  11 Feb 2015

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  10 Feb 2015

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  09 Feb 2015

აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოს-აკრედიტაციის ცენტრიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  09 Feb 2015

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  02 Feb 2015

სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  22 Dec 2014

OpenData.ge საერთაშორისო კვლევაში FOI პლატფორმების შესახებ

მეტის ნახვა

OpenData