დაცვის პოლიციის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები

კატეგორია - დაფინანსებული ღონისძიებები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - დაცვის პოლიცია

მოთხოვნა - დაცვის პოლიციის მიერ 2012 წელს განხორციელებული სოციალური და კულტურული ღონისძიებების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 03/04/2013

10 დღიანი ვადა- ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

goniszieba0213015.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2013 The Security Police დაცვის პოლიცია

სრულყოფილი ინფორმაცია