თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები

კატეგორია - ხელფასები და პრემიები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - დაცვის პოლიცია

მოთხოვნა - თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე) და თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე  წერილის მიღების მომენტამდე თვეების მიხედვით

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 03/04/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

premia0213015.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.04.2013 The Security Police დაცვის პოლიცია

ნაწილობრივი ინფორმაცია