ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები

 

კატეგორია - საჯარო ინფორმაციის გაცემა
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
 
მოთხოვნა - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის  შესაბამისად, 2012 წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საჯარო ინფორმაციის ანგარიში (ე. წ. 10 დეკემბრის ანგარიში);
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013
 
მიღების თარიღი - 20/02/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

10_dekemberi0213074.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2013 Zurab Zhvania Georgian School of Public Administration ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

სრულყოფილი ინფორმაცია