პარლამენტი-სახელმწიფო შესყიდვები/ტენდერები

IDFI  -მ განცხადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, რომლითაც ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას:

 

2010 წლის 1 იანვრიდან დღემდე პარლამენტის  მიერ  გამოცხადებული ტენდერებისა და განხორციელებული შესყიდვების სრული ჩამონათვალი.

საქართველოს პარლამენტიდან   აღნიშნულ მოთხოვნაზე ვერ მიიღო პასუხი, მივიღეთ მხოლოდ მითითება ორ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
 

წერილის გაგზავნის თარიღი: 21.12.10

პასუხის მიღების თარიღი: 05.01.11( ვადის დარვევით)
 

 

იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.12.2010

სტატუსი
დანართები

__parlamenti.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.01.2011 Parliament/Apparatus of Parliament საქართველოს პარლამენტი