ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სახელმწიფო ქონება

IDFI - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა წერილით, რომლითაც ითხოვდა უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალს და თითოეულის ღირებულებას 2009/2010 წლების განმავლობაში

 

წერილის გაგზავნის თარიღი : 27/12/2010

პასუხის მიღების თარიღი:       18/02/201(ვადის დარღვევით)

                                                             

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა შემდეგი სახის ინფორმაცია.

 

იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.12.2010

სტატუსი
დანართები

7_udzravi_koneba0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად