ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სახელფასო ფონდები და პრემიები 2009

IDFI-მ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა წერილით, რომლითაც ითხოვდა შემდეგ საჯარო ინფორმაციას: უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობრივ სარგოს და პრემიის ოდენობას, ასევე უნივერსიტეტის თანამშრომელთა სიას და თითოეული თანამშრომლის ხელფასებზე, პრემიებზე და ჯილდოებზე ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხის ოდენობა 2009 წლის თვეების მიხედვით.
 
წერილის გაგზავნის თარიღი: 27/12/10
პასუხის მიღების თარიღი: 11/01/2011

 

 

იხილეთ თანდართული ფაილი:

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.12.2010

სტატუსი
დანართები

sashtato_ganrigi_2009.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად