ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სახელმწიფო ქონება

IDFI - მ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  წინამდებარე განცხადების მიღების მომენტისათვის, 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე), ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი და თითოეულის საბაზრო ღირებულება;

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 19/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       01/06/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2011

სტატუსი
დანართები

iliauni_udzraviqoneba0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად