გამგეობების ბიუჯეტების 2012 წლისთვის

 

 • რეკვიზიტები
 • გამოთხოვნის პროცესი4

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.04.2013

სტატუსი
დანართები

budgetOPD0413101.pdf

მოთხოვნა

samtrediabiujeti0413100.pdf

პასუხი

kaspibiuejti0413087.pdf

პასუხი

shuaxevibiujeti0413112.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.10.2013 სამტრედიის გამგეობის ბიუჯეტი 2012 წლისთვის სამტრედიის გამგეობა

   samtrediabiujeti0413100.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
23.04.2013 კასპის გამგეობის ბიუჯეტი 2012 წლისთვის კასპის გამგეობა

   kaspibiuejti0413087.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
08.04.2013 შუახევის გამგეობის ბიუჯეტი 2012 წლისთვის შუახევის გამგეობა

   shuaxevibiujeti0413112.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
05.04.2013 საჩხერის გამგეობის ბიუჯეტი 2012 წლისთვის საჩხერის გამგეობა

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 1

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 1

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

ვადა დარღვევით

25%