შსს-ირაკლი ცაბაძის

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი3

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.10.2013

სტატუსი
დანართები

FOI request to Ministry of Internal Affairs.pdf

მოთხოვნა

FOI request to Ministry of Internal Affairs.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.10.2013 დამატებითი ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სრულყოფილი ინფორმაცია
23.10.2013 request for more information

22.10.2013 შსს-ს პასუხი ცაბაძის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

   FOI request to Ministry of Internal Affairs.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია