სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ავტოპარკის ხარჯები

IDFI - მ სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების პერსონალური გადანაწილების (მათ შორის ავტომანქანის მოდელი) , საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის, ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტისა (მათ შორის საწვავის ტიპი) და ავტომანქანებით მომსახურებაზე (შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაციას, 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე).

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 31/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:     08/06/2011


პასუხი მიღებული იქნა 10 დღის ვადაში, ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

 იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.05.2011

სტატუსი
დანართები

avtoparki_expertizisbiuro.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად