საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული ზოგიერთი აქტის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

08.01.2014

სტატუსი
დანართები

GOVCH_resettlement_lland_issues.pdf

მოთხოვნა

gankarguleba_1788_danartebit.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.01.2014 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის სხდომის ზოგიერთი მასალა საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   gankarguleba_1788_danartebit.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია