საქართველოს მთავრობასა და კომპანიებს შორის დადებული ზოგიერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის ასლის მოწოდების თხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

09.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

public_information.pdf

მოთხოვნა

257-ac development.pdf

პასუხი

262-Royal haskoning DHv LTD.pdf

პასუხი

198-grin apeqsi.pdf

პასუხი

0887.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.01.2014 „საქართველოს მთავრობას და შპს “Green Power”-ს შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე“. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   257-ac development.pdf
   262-Royal haskoning DHv LTD.pdf
   198-grin apeqsi.pdf
   0887.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია