საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისის მერიიდან მიკროავტობუსების მძღოლებისა და დამქირავებლების ურთიერთობების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.01.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

g.75.13.pdf

მოთხოვნა

75.13 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისის მერიიდან მიკროავტობუსების მძღოლებისა და დამქირავებლების ურთიერთობების შესახებ თბილისის მერია

   75.13 pas.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა