საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ

ახალციხის მუნიციპალიტეტისგან მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პირველი პასუხი მიღებულ იქნა 6 თებერვალს,ბოლო კი ამავე თვის 25 რიცხვში.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი28

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.01.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

77.13.pdf

მოთხოვნა

77.27.pdf

პასუხი

77.28.pdf

პასუხი

77.26.pdf

პასუხი

77.23.pdf

პასუხი

77.24.pdf

პასუხი

77.25.pdf

პასუხი

77.22.pdf

პასუხი

77.18.pdf

პასუხი

77.19.pdf

პასუხი

77.20.pdf

პასუხი

77.17.pdf

პასუხი

77.21.pdf

პასუხი

77.13.pdf

პასუხი

77.14.pdf

პასუხი

77.15.pdf

პასუხი

77.16.pdf

პასუხი

77.12.pdf

პასუხი

77.8.pdf

პასუხი

77.9.pdf

პასუხი

77.10.pdf

პასუხი

77.11.pdf

პასუხი

77.6.pdf

პასუხი

77.7.pdf

პასუხი

77.3.pdf

პასუხი

77.4.pdf

პასუხი

77.5.pdf

პასუხი

77.1.pdf

პასუხი

77.2.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ზუგდიდის გამგეობა

   77.27.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
25.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ მესტიის გამგეობა

   77.28.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
22.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.26.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
21.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.23.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
21.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.24.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
21.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ცაგერის გამგეობა

   77.25.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
20.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.22.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
18.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.18.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
18.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.19.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
18.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.20.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
15.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.17.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
15.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.21.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
14.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.13.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
14.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.14.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
14.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.15.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
14.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.16.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
12.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.12.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
11.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.8.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
11.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.9.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
11.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.10.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
11.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.11.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
08.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.6.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
08.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.7.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
07.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.3.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
07.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.4.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
07.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.5.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
06.02.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან დანიშნული და გათავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   77.1.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია