საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან" საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.07.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

292.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა