ზოგიერთი განკარგულებების ასლის მოწოდება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.12.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

განკარგულებები_13_12.pdf

მოთხოვნა

10001.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.01.2014 საქართველოს მთავრობის განკარგულებების მოწოდება საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   10001.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია