საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სასჯელაღსრულების სამინისტროსა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივ მუდვივმოქმედ კომისიისგან მათი საქმიანობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

104.13.pdf

მოთხოვნა

104.13 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სასჯელაღსრულების სამინისტროსა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივ მუდვივმოქმედ კომისიისგან მათი საქმიანობის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

   104.13 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია

 

გაგზავნილი მოთხოვნები

  • 1

    სრულყოფილი ინფორმაცია

ვადა დარღვევით

100%