საჯარო ინფორმაციის გამოთხოოვა საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან უწყებაში თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და პრემიების გაცემის წესის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

115.pdf

მოთხოვნა

115.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოოვა საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან უწყებაში თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და პრემიების გაცემის წესის შესახებ საქართველოს პროკურატურა

   115.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია