საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან" მეორედ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.10.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

431.pdf

მოთხოვნა

431.1 pas.pdf

პასუხი

431 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.11.2013 პასუხი #2 საჯარო იმფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან" მეორედ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   431.1 pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია
01.11.2013 პასუხი #1 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან" მეორედ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   431 pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია