საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.03.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

146.13.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა