საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა კონკურსის წესით თანამშრომელთა დანიშვნის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI request 03-2009.pdf

მოთხოვნა

answer to the letter N03-2009.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა