საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "სსიპ დაცვის პოლიციისგან" საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

453.35.pdf

მოთხოვნა

453.35. pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.11.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "სსიპ დაცვის პოლიციისგან" საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ დაცვის პოლიცია

   453.35. pas.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია