საჯარო ინფორმაიის გამოთხოვა "თბილისის მერიიდან" შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საქმიანობისა და წლიური ანგარიშის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.11.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

454.pdf

მოთხოვნა

454 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.12.2013 პასუხი საჯარო ინფორმაიის გამოთხოვაზე "თბილისის მერიიდან" შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საქმიანობისა და წლიური ანგარიშის შესახებ თბილისის მერია

   454 pas.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა