საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, საქართველოს მთავრობასა და შპს "კავკასიის ენერგეტიკულ კომპანიას" შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ასლების მოწოდება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

energetika.pdf

მოთხოვნა

651 danarti.pdf

პასუხი

kaukazus power compani.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.02.2014 საქართველოს მთავრობასა და შპს "კავკასიის ენერგეტიკულ კომპანიას" შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ასლების მოწოდება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   651 danarti.pdf
   kaukazus power compani.pdf

განმარტების თხოვნა