საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

220.pdf

მოთხოვნა

220 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.05.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

   220 pas.pdf

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა