საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ახალციხის გამგეობიდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.05.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

245.pdf

მოთხოვნა

245 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.05.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ქ.ახალციხის გამგეობიდან 2011წლის 1 იანვრიდან შეძენილი და ჩუქების სახით მიღებული ავტომობილების შესახებ ახალციხის გამგეობა

   245 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია