შპს RMG Gold-ის ადმინისტრაციულ საჩივარზე გადაწყვეტილების ამსახველი დოკუმენტის ასლის მოწოდება.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

saydrisi_administraciuli_sacivarze.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა