საჯარო ინფორმაცია კონკურსის წესით დანიშნულ თანამშრომლებთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროში

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

თავდაცვის სამინისტრო.pdf

მოთხოვნა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.02.2014 თავდაცვის სამინისტროში კონკურსის წესით დანიშნულ თანამშრომელთა სია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

   საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია