საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან,ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.07.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

286.pdf

მოთხოვნა

286 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.08.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან,ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   286 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია