საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს პროკურატურიდან გიორგი ქელბაქიანისა და არჩილ ჩოგოვაძის სისხლისსამართლებრივი დევნისგან განრიდების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

08.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

01.14.pdf

მოთხოვნა

01.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.01.2014 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს პროკურატურიდან გიორგი ქელბაქიანისა და არჩილ ჩოგოვაძის სისხლისსამართლებრივი დევნისგან განრიდების შესახებ საქართველოს პროკურატურა

   01.14 pas.pdf

განმარტების თხოვნა