საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "საქართველოს განათლებისადა მეცნიერების სამინისტროდან" შეძენილი ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

50.14.pdf

მოთხოვნა

50.14 pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.02.2014 პასუხი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე "საქართველოს განათლებისადა მეცნიერების სამინისტროდან" შეძენილი ავტო-სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   50.14 pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია