ინფორმაცია საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი TIG
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

03b-141.jpg

მოთხოვნა

100 რეგ.ტონაზე ნაკლები გემების სია (2).xlsx

პასუხი

100 რეგ.ტონაზე მეტი გემების სია (2).xls

პასუხი

03-01.173.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად