ღვინის ეროვნული სააგენტოს საშტატო ნუსხა

2012 წლის 1 იანვრისთვის მოქმედი  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)   თანდართული  ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-070.pdf

მოთხოვნა

საშტატო განრიგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.03.2014 ღვინის ეროვნული სააგენტოს საშტატო ნუსხა ღვინის ეროვნული სააგენტო

   საშტატო განრიგი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია