ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის საქმიანი ელ-ფოსტა

2014 წლის იანვრის თვეში ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

მეილი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.03.2014 ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის საქმიანი ელ-ფოსტა ღვინის ეროვნული სააგენტო

   მეილი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია