საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგნეტოს აუდიტის აქტები

2013  წლის აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-065.docx

მოთხოვნა

OPD0214-065აუდიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.03.2014 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგნეტოს აუდიტის აქტები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

   OPD0214-065აუდიტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია