ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ელ.მიმოწერა

2014 წლის იანვრის თვეში ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-031.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-031mimocera.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.02.2014 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ელ.მიმოწერა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

   OPD0214-031mimocera.pdf

უარი, ათდღიანი ვადის მოთხოვნა