სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ელ.მიმოწერა

2014 წლის იანვრის თვეში ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-053.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-053მეილები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.02.2014 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ელ.მიმოწერა სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

   OPD0214-053მეილები.pdf

უარი