სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამშრომლების პრემიები

2013  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-011.pdf

მოთხოვნა

opd0214-011 პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამშრომლების პრემიები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   opd0214-011 პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია