სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამშრომლების დანამატები

2013  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-011.pdf

მოთხოვნა

opd0214-011 დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.04.2014 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის თანამშრომლების დანამატები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   opd0214-011 დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია