სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამდებობის პირების დიპლომები

ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-020.pdf

მოთხოვნა

DiplomaIntskirveli.pdf

პასუხი

DiplomaSukhishvili.pdf

პასუხი

DiplomaSamkharadze.pdf

პასუხი

DiplomaBagaturia.pdf

პასუხი

DiplomaGomelauri.pdf

პასუხი

DiplomaMagradze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.04.2014 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თანამდებობის პირების დიპლომები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   DiplomaIntskirveli.pdf
   DiplomaSukhishvili.pdf
   DiplomaSamkharadze.pdf
   DiplomaBagaturia.pdf
   DiplomaGomelauri.pdf
   DiplomaMagradze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია