სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაუდებელი შესყიდვები

2013 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-020.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-020gadaudebeli Sheskidvebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.04.2014 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაუდებელი შესყიდვები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   OPD0214-020gadaudebeli Sheskidvebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია