პროკურატურიდან მიღებული ინფორმაცია გუდაურის ბინის შესახებ

2010  წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ საქართველოს პროკურატურასთვის   ყაზბეგის რაიონში, სოფელ გუდაურში მდებარე შენობა-ნაგებობის მე-4 სართულზე ბინა№69-ში არსებული 79,50 კვ.მ საცხოვრებელი ფართისდა მასზე წილობრივად დამაგრებულიარასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის(მიწის(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №74.06.11.046.01.069)  სარგებლობის უფლებით გადაცემის საფუძვლები.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან აღნიშნული ფართის გადმოცემის მოთხოვნის მიწერილობის ასლები.  ასევე  შიდა  წარმოების მოხსენებითი ბარათების ასლები აღნიშნული ფართის გადმოცემის საჭიროების შესახებ.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-007.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-007ekonomika-prokuratura.pdf

პასუხი

OPD0214-007qonebismartva.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.02.2014 პროკურატურიდან მიღებული ინფორმაცია გუდაურის ბინის შესახებ საქართველოს პროკურატურა

   OPD0214-007ekonomika-prokuratura.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
17.02.2014 გუდაურის ბინის ქონების მართვის სააგენტოზე გადაცემა საქართველოს პროკურატურა

   OPD0214-007qonebismartva.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია