სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია გუდაურის ბინის შესახებ

2013  წლის 15 თებერვალს  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ბალანსზე აყვანილი  ყაზბეგის რაიონში, სოფელ გუდაურში მდებარე შენობა-ნაგებობის მე-4 სართულზე ბინა №69-ში არსებული 79,50 კვ.მ საცხოვრებელი ფართის და მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №74.06.11.046.01.069) ამჟამინდელი სტატუსი.  (ირიცხება თუ არა ამჯერად სააგენტოს ბალანსზე? თუ ირიცხება იგეგმება თუ არა უახლოეს მომავალში გასხვისება? თუ არ ირიცხება ვისზე გასხვისდა და რა პირობებით?) 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD 0414-001.pdf

მოთხოვნა

OPD 0414-001სახელმწიფოქონების სააგენტო.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.04.2014 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია გუდაურის ბინის შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD 0414-001სახელმწიფოქონების სააგენტო.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია