თბილსერვისის ანგარიშები

ქ. თბილისის მერიის 100% წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მიერ 2011-2013 წლებში წარმოდგენილი ანგარიშების (ფინანსური, საქმიანობის) ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-004.docx

მოთხოვნა

OPD0214-004angarishi2011.pdf

პასუხი

OPD0214-004angarishi2012.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.03.2014 თბილსერვისის ანგარიშები თბილისის მერია

   OPD0214-004angarishi2011.pdf
   OPD0214-004angarishi2012.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია