ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საშტატო ნუსხა

2012 წლის 1 იანვრისთვის მოქმედი  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)   თანდართული  ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-055.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-055საშტატო.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.02.2014 ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საშტატო ნუსხა ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი

   OPD0214-055საშტატო.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია