ქრთამის აღებისთვის გამოვლენილ პირთა რაოდენობა

2004-2014  წლებში (ცალ-ცალკე) ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ 338-ე მუხლით (ქრთამის აღება)  გამოვლენილი პირების  სამსახურებრივი პოზიციების ჩამონათვალი  იმ  უწყებების  მითითებით, სადაც ანხორციელებდნენ სამსახურებრივ მოვალეობას.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0414-027.pdf

მოთხოვნა

opd0414-027qrtami.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.04.2014 ქრთამის აღებისთვის გამოვლენილ პირთა რაოდენობა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

   opd0414-027qrtami.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია